Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Момчилград
Дата на публикуване 11-10-2021
Дата на съгласуване 08-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1000
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 5 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 7400
2023 / Прогнози 9 7400
2024 / Прогнози 9 7400
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 4000
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 150 7000
2023 / Прогнози 150 7000
2024 / Прогнози 150 7000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2020
2023 / Прогнози 3 2020
2024 / Прогнози 3 2020
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 24500
2023 / Прогнози 2 24500
2024 / Прогнози 2 24500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 21350
2023 / Прогнози 6 21350
2024 / Прогнози 6 21350
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 8000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 271 5000
2023 / Прогнози 61 5000
2024 / Прогнози 61 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 290 14000
2023 / Прогнози 80 5250
2024 / Прогнози 80 5300
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 6200
2023 / Прогнози 2 6400
2024 / Прогнози 2 6600
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 780
2023 / Прогнози 1 780
2024 / Прогнози 1 780
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 300
2023 / Прогнози 2 300
2024 / Прогнози 2 300
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2200
2023 / Прогнози 2 2250
2024 / Прогнози 2 2300
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1950
2023 / Прогнози 1 1950
2024 / Прогнози 1 1950
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да