Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на публикуване 12-10-2021
Дата на съгласуване 08-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 4000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8400
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 250
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 2000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 20000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 3100
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13900
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 142 9000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3200
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 1490
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 12000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 18000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 16000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 17800
32412110-8 Интернет мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 2200
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не