Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Елин Пелин
Дата на публикуване 03-11-2021
Дата на съгласуване 28-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 5000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12924
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4212
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4212
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 33840
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 16920
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 16920
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 9756
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9756
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3755
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3755
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3755
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13150
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 13150
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13150
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4176
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2088
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2088
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 29040
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 13446
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13446
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 34560
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 17280
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 17280
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 37373
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 18687
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18687
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4500
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 590
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 590
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 590
Допълнителни данни: