Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието, храните и горите
Дата на публикуване 18-10-2021
Дата на съгласуване 15-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 54 257700
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 678 167268
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2102 634000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 650 43900
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1622 113571
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 350 320000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 245 265000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2623 272000
72212517-6 Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 268200
72212610-8 Услуги по раазработване на софтуер за бази данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 444480
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 177991
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 25000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 6900
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 78 147336
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 64284
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 106 482500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 14600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 554 25080
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 38 49000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 47 46450
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 24000
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 53000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 30800
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 17900
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 41000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 340 31000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10054 11400
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 52 36500
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 6000
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 216000
48800000-6 Информационни системи и сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 995000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 306000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 187600
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 93 71200
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 26100
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6100841
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 12000
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 10000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 26000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 40000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 40600
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 582040
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 150 15000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да