Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мездра
Дата на публикуване 25-10-2021
Дата на съгласуване 22-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 700
2020 / Годишен отчет 0 700
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 90 85164
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1851
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 88 83313
2020 / Годишен отчет 0 85164
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3575
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3575
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3575
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1080
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1080
2020 / Годишен отчет 0 1080
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 444
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 444
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 444
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 17000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4250
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4250
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4250
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4250
2020 / Годишен отчет 0 17000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 33000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 22875
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3375
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3375
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3375
2020 / Годишен отчет 0 33000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 70 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 27 500
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 28 600
2020 / Годишен отчет 0 1500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 25 300
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 300
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 200
2020 / Годишен отчет 0 800
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 120 7200
2020 / Отчет за първо тримесечие 30 1800
2020 / Отчет за второ тримесечие 23 1380
2020 / Отчет за трето тримесечие 45 3875
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 145
2020 / Годишен отчет 0 7200
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1100
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 450
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 642
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1092
Допълнителни данни: