Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 25-10-2021
Дата на съгласуване 15-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 36 197780
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 16150
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 59 222535
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 88450
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 100092
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3900
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 1700
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 16100
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 66 4350
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2452 354840
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 88 211100
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 212 296900
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 77 102500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 311 43350
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 36 195646
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 37 96365
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 129 39200
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 44120
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 27850
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 751 39302
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 72000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 10500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2100
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 36 151710
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 47 18500
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 5500
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2768000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 37 78900
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 10590
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 96 73550
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 32600
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 151300
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 41700
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 48100
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 198380
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 27 5400
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 800
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 47560
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 56900
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 228450
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 6010
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3100
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 23000
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 18600
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 5000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 0
64224000-2 Телеконферентни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13200
64216120-0 Услуги на електронната поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35300
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2734600
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 8400
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 19500
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 114200
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 347700
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23600
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 790
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 49600
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 550000
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 5741300
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23200000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 944860
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1400
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1100
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2201800
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 2500
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10500
30233150-7 Устройство с оптичен диск 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 165000
32270000-6 Устройства за предаване на информация в цифров вид 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 613945
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 374 28000
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 22600
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 480
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 18000
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 350
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 142 21900
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 20000
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2700
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 58000
32232000-8 Оборудване за видеоконферентна връзка 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3300
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3000
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да