Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Дата на публикуване 23-09-2020
Дата на съгласуване 14-09-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 56 12000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 6000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 3000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 30 500
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3500
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 3000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 4800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 14 700
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 3000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 4000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 100
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 9 500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не