Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Сърница
Дата на публикуване 26-10-2021
Дата на съгласуване 26-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 1020
2023 / Прогнози 21 1020
2024 / Прогнози 21 1020
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 720
2023 / Прогнози 2 800
2024 / Прогнози 2 800
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 6864
2023 / Прогнози 4 6864
2024 / Прогнози 4 6964
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2900
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3200
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 5300
2023 / Прогнози 21 5600
2024 / Прогнози 21 5800
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1030
2023 / Прогнози 2 1130
2024 / Прогнози 2 1130
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2160
2023 / Прогнози 5 2310
2024 / Прогнози 5 2310
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 1400
2023 / Прогнози 22 1450
2024 / Прогнози 22 1450
30232110-8 Лазерни принтери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 8000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 91 4974
2023 / Прогнози 92 4724
2024 / Прогнози 92 4774
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2000
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 10 2000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 5 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не