Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Айтос
Дата на публикуване 27-10-2021
Дата на съгласуване 26-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 24000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 13936
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13936
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 180 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 100 6611
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6611
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 4950
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 447
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 447
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 28 487
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 487
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1494
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1494
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 320
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1008
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 420
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 420
Допълнителни данни: