Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 28-10-2021
Дата на съгласуване 28-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 20372
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9272
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 4200
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13472
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 93680
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 27667
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 19129
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 27538
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 74334
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 24000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 14790
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 21550
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 10037
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10037
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 287
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 108
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 108
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 503
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 42 16839
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 2730
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 1838
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 2249
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6817
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 35460
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 10008
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 8688
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 14376
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 33072
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4428
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4428
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4428
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13284
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4368
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4368
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8736
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 174 70625
2021 / Отчет за първо тримесечие 55 18845
2021 / Отчет за второ тримесечие 56 16247
2021 / Отчет за трето тримесечие 40 16483
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 51575
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 59000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 31181
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 35981
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 116000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 10806
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 40615
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 50754
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 102175
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 303 11023
2021 / Отчет за първо тримесечие 122 3386
2021 / Отчет за второ тримесечие 52 1277
2021 / Отчет за трето тримесечие 77 2127
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6790
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 61702
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1141
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 2038
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3179
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 25 20258
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1521
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1721
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 250 118578
2021 / Отчет за първо тримесечие 19 7428
2021 / Отчет за второ тримесечие 48 47748
2021 / Отчет за трето тримесечие 35 36828
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 92004
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 43983
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1205
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 20104
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 3595
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 24904
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 600000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 9600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9600
48219300-9 Софтуерни пакети за администриране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 33643
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4810
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 28832
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 33642
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 58000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 52920
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 52920
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 69576
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9576
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9576
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 28278
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3414
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3414
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 65200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 1953634
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 374355
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 923988
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1298343
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 100000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 34740
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 34740
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 34740
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 358411
2021 / Отчет за първо тримесечие 17 64436
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 20019
2021 / Отчет за трето тримесечие 17 31923
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 116378
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 18300
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18300
48761000-0 Антивирусни софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 48000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 31200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 31200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 31200
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 152908
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 39256
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 8703
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 26547
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 74506
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2099
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 35 1602
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3701
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 415 23100
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2832
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 960
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3792
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5040
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5040
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 76 105552
2021 / Отчет за първо тримесечие 27 34942
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 3900
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 38842
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 23103
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 5416
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 8557
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13973
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 31932
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 31932
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 31932
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 19 98800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 52025
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 52025
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5952
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5952
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 55 66738
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2928
2021 / Отчет за второ тримесечие 42 42678
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 17769
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 63375
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 21 26025
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 805
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 5513
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 6080
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12398
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 112 3710
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 135
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 750
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 885
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 680
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 680
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 2700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 46 28185
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3708
2021 / Отчет за второ тримесечие 18 9089
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 3596
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 16393
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 4297
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2296
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2296
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 18734
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 141
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 70
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 13494
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13705
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 714
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 714
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3240
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3240
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 540
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 540
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 26400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 24000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 24000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 458
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 458
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 458
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 1440
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 360
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 360
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 960
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1480
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1480
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1480
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 190
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 142
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 142
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 474
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 1304
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 308
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 308
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 308
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 924
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 600
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 990
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 988
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 988
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 820
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 650
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 770
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 672
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 60
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 54
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 60
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 174
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 6893
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 1714
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1652
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 1666
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5032
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 5251
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 417
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1687
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48326000-9 Софтуерни пакети за картография 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 11000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 110
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1920
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 480
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 480
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 480
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1440
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2922
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2922
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2922
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1998
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1998
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 920
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 920
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 920
48771000-3 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 276
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 276
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 276
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 306
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 306
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 306
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 612
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 600
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 12
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 612
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 122
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9480
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 7800
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1680
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9480
Допълнителни данни: