Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белослав
Дата на публикуване 12-11-2021
Дата на съгласуване 18-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 46 45118
2020 / Отчет за първо тримесечие 38 32879
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1450
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 8955
2020 / Годишен отчет 0 43284
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 8850
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 2910
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1626
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 2260
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 682
2020 / Годишен отчет 0 7478
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 442
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 95
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 347
2020 / Годишен отчет 0 442
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 130 7808
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 137
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3
2020 / Отчет за трето тримесечие 112 7396
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7536
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 1300
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 380
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 260
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 155
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 50
2020 / Годишен отчет 0 845
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 141 8798
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 2393
2020 / Отчет за второ тримесечие 33 1452
2020 / Отчет за трето тримесечие 41 2492
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 549
2020 / Годишен отчет 0 6886
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 29 1354
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 225
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 183
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 323
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 731
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1676
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 490
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 671
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 515
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1676
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 468
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 60
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 174
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 84
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 150
2020 / Годишен отчет 0 468
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 103
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 103
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 103
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 6614
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 352
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1092
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 5279
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6723
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 957
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 238
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 258
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 251
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 210
2020 / Годишен отчет 0 957
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 282
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 138
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 144
2020 / Годишен отчет 0 282
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 5308
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 272
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2459
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 668
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1200
2020 / Годишен отчет 0 4599
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 960
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 251
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 316
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 393
2020 / Годишен отчет 0 960
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 8
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 64
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 72
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 1975
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1764
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1074
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4813
48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 196
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 196
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 16 196
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 148
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 158
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 502
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 3720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3720
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 200
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 420
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 920
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 28
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 28
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 10500
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 6368
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 462
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2046
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8876
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 115
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 115
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8352
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2088
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2088
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2088
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6264
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 720
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7931
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7931
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7931
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 19109
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 19109
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19109
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 126221
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 19 126221
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 126221
Допълнителни данни: