Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белослав
Дата на публикуване 12-11-2021
Дата на съгласуване 02-06-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 1555
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 458
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 358
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 245
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 219
2020 / Годишен отчет 4 1280
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 6723
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 352
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1092
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 5279
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6723
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 161 10158
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 2393
2020 / Отчет за второ тримесечие 34 1703
2020 / Отчет за трето тримесечие 43 2923
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 43 3433
2020 / Годишен отчет 10 10452
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 29 1354
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 225
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 183
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 323
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 357
2020 / Годишен отчет 2 1088
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1676
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 490
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 671
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 515
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1676
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 27 10480
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 3190
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1626
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 3160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 1486
2020 / Годишен отчет 12 9462
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 468
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 60
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 174
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 84
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 150
2020 / Годишен отчет 0 468
30213100-6. Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2668
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2668
2020 / Годишен отчет 0 2668
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 4108
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 272
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2459
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 668
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1109
2020 / Годишен отчет 0 4508
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 55 52434
2020 / Отчет за първо тримесечие 38 32879
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1450
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 17 18105
2020 / Годишен отчет 3 52434
30125100-2 Касети с тонер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 5932
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 3720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1932
2020 / Годишен отчет 0 5652
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 140 8008
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 145
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 67
2020 / Отчет за трето тримесечие 112 7396
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 93
2020 / Годишен отчет 103 7701
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 60
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 60
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 60
2020 / Годишен отчет 0 240
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 312
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 126
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 103
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 83
2020 / Годишен отчет 0 312
48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 196
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 196
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 8058
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 1975
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1764
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1074
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 880
2020 / Годишен отчет 0 5693
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 128320
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 19 126221
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1099
2020 / Годишен отчет 0 127320
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 138
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 138
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 138
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 442
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 95
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 347
2020 / Годишен отчет 1 442
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 409
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 100
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 100
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 101
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 108
2020 / Годишен отчет 0 409
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 3094
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 200
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 420
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1881
2020 / Годишен отчет 0 2801
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 28
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 96
2020 / Годишен отчет 0 124
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 20500
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 6368
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 462
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2046
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 8058
2020 / Годишен отчет 0 16934
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8352
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2088
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2088
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2088
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2042
2020 / Годишен отчет 0 8306
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 720
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7931
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7931
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7931
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 16 196
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 22
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 158
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 119
2020 / Годишен отчет 0 495
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 19109
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 19109
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19109
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1900
2020 / Годишен отчет 0 1900
Допълнителни данни: