Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието, храните и горите
Дата на публикуване 12-11-2021
Дата на съгласуване 12-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72212517-6 Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 268200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1551 179900
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 5880
2021 / Отчет за второ тримесечие 1602 64945
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 11760
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1608 82585
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 9090
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 20910
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 10 30000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 350 300000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 50 16219
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 50 16219
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 235 360000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 135898
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 45461
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 52474
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 25399
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 18 123334
72252000 Услуги по компютърно архивиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 323900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 323940
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 323940
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 56620
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 16376
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 24040
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 11 41916
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1800000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 22342
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1430400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 3 1452742
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 36 180000
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 5826
2021 / Отчет за второ тримесечие 87 24456
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 12677
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 97 42959
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 35000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 5404
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 29596
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 5 35000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 390 26600
2021 / Отчет за първо тримесечие 87 3176
2021 / Отчет за второ тримесечие 82 3594
2021 / Отчет за трето тримесечие 38 2324
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 207 9094
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 47 387200
2021 / Отчет за първо тримесечие 73 55801
2021 / Отчет за второ тримесечие 90 207438
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 67526
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 97 330765
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 306
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 306
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 306
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 918
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 36 22000
2021 / Отчет за първо тримесечие 18 2020
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 12108
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 475
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 24 14603
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 130
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 127
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 84
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 11 341
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1089 4600
2021 / Отчет за първо тримесечие 148 686
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 52
2021 / Отчет за трето тримесечие 28 71
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 192 809
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 2563
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 375
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 13 2938
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 3690
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 63
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 9 3753
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1290 134280
2021 / Отчет за първо тримесечие 227 33223
2021 / Отчет за второ тримесечие 555 16477
2021 / Отчет за трето тримесечие 280 47806
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1062 97506
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 14950
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 7475
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 22425
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 21800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 60 8636
2021 / Отчет за трето тримесечие 19 9853
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 78 18489
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 14300
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 316
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 4985
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 2404
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 11 7705
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 122400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 207000
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 27101
2021 / Отчет за второ тримесечие 9 28755
2021 / Отчет за трето тримесечие 22 30600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 40 86456
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 47 121000
2021 / Отчет за първо тримесечие 29 36259
2021 / Отчет за второ тримесечие 35 28010
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 12786
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 43 77055
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 41 75400
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 5895
2021 / Отчет за второ тримесечие 40 29087
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 10177
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 42 45159
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1910
2021 / Отчет за трето тримесечие 22 2538
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 23 4448
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 558600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 31 184705
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 31 184705
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 950
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 775
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 216
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 10 1941
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 21600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 6464
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 9736
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 7 16800
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 54
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 2656
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 9 2710
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 80
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 13090
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 3 13170
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1877182
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 19500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 19500
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1916 500000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1850 76859
2021 / Отчет за второ тримесечие 1916 263740
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 58649
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1917 399248
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 58200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 5360
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 43240
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 996
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 5 49596
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1727
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 69
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 3 1796
Допълнителни данни: