Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 16-11-2021
Дата на съгласуване 03-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 140 48000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 120 38736
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 38736
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 60000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 672
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 672
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 321 502000
2021 / Отчет за първо тримесечие 121 185856
2021 / Отчет за второ тримесечие 164 230744
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 416600
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3750 255900
2021 / Отчет за първо тримесечие 577 34239
2021 / Отчет за второ тримесечие 1115 73988
2021 / Отчет за трето тримесечие 24 8495
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 116722
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 340 519000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 7080
2021 / Отчет за трето тримесечие 396 492888
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 499968
Допълнителни данни: