Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката
Дата на публикуване 12-03-2021
Дата на съгласуване 18-01-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 27 35800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 9114
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 8675
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 9233
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 27022
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 243 13300
2020 / Отчет за първо тримесечие 16 956
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1024
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 466
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 36 231
2020 / Годишен отчет 17 2677
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 3188
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 336
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 121
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 52
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 509
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 108570
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 12894
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 13699
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 8954
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 35547
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 398950
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 16374
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 119220
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 15492
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 9876
2020 / Годишен отчет 3 160962
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 480000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 4844837
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1982400
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1982400
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 29000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 17150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1380
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 84
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1464
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 615
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 167
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 782
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 179 28680
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8340
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 145 6600
2020 / Годишен отчет 0 14940
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 46234
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4800
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4800
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12800
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 14000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 718
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 718
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 22515
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 432
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 7028
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 7028
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14488
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 22878
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3528
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3528
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3528
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10584
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3340
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 930
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1110
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 3300
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 22000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4085
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4085
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3415
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1644
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1644
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11585
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3476
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3476
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 220 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 87 84742
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 3576
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3576
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 88 131880
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 25 34470
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 25 34470
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 958 90700
2020 / Отчет за първо тримесечие 81 6391
2020 / Отчет за второ тримесечие 75 4775
2020 / Отчет за трето тримесечие 83 5376
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 3548
2020 / Годишен отчет 0 20090
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 35 167062
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 26486
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 21581
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 16116
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 49980
2020 / Годишен отчет 0 114163
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 88000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 864
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 864
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 4500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 924
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 924
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4023
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4023
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 94000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 66240
2020 / Годишен отчет 0 66240
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 35856
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 35856
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 17720
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 1680
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6391
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8071
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 21000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2020 / Годишен отчет 0 1000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 810
2020 / Годишен отчет 0 810
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 418 33500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 759
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 1781
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 556
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 389
2020 / Годишен отчет 5 3485
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 141847
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 162955
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4181
2020 / Годишен отчет 4 167136
30234000 НОСИТЕЛИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 201 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 103 410
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 179
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 201 217
2020 / Годишен отчет 0 806
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 600
2020 / Годишен отчет 0 600
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 500
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 480
2020 / Годишен отчет 0 980
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 29400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1974
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1578
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 1844
2020 / Годишен отчет 0 5396
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6960
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 135000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 58248
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 58248
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 30980
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 2400
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 4080
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 2880
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9360
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2420
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48825000-7 Уебсървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 38400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48822000-6 Компютърни сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 102370
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 789085
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 16200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 51200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 142565
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 97647
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 12 97647
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 41760
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 20750
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 20750
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1594
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 83 210904
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6601
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 6601
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 77536
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 9369
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9369
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 90 6800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 13000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 44 154213
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 13000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 11000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 200 431800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: