Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белослав
Дата на публикуване 06-12-2021
Дата на съгласуване 03-12-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 6000
2023 / Прогнози 2 5000
2024 / Прогнози 2 6500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 8900
2023 / Прогнози 18 8900
2024 / Прогнози 18 8900
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 11500
2023 / Прогнози 7 11500
2024 / Прогнози 9 11800
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1400
2023 / Прогнози 5 1400
2024 / Прогнози 5 1400
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 1100
2023 / Прогнози 40 1180
2024 / Прогнози 40 1200
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9500
2023 / Прогнози 1 9500
2024 / Прогнози 1 9500
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 7228
2023 / Прогнози 10 8228
2024 / Прогнози 12 7228
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2200
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 1800
2023 / Прогнози 65 2100
2024 / Прогнози 65 2200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 1754
2023 / Прогнози 35 1854
2024 / Прогнози 33 1854
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 6000
2023 / Прогнози 13 6500
2024 / Прогнози 16 7700
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 206 13840
2023 / Прогнози 201 14240
2024 / Прогнози 223 15060
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 954
2023 / Прогнози 2 954
2024 / Прогнози 2 954
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 5914
2023 / Прогнози 4 2914
2024 / Прогнози 4 2914
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 680
2023 / Прогнози 4 680
2024 / Прогнози 5 680
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 138
2023 / Прогнози 1 138
2024 / Прогнози 1 138
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1140
2023 / Прогнози 5 1140
2024 / Прогнози 5 1140
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 600
2023 / Прогнози 2 700
2024 / Прогнози 3 800
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 8000
2023 / Прогнози 13 13300
2024 / Прогнози 8 9000
48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 0 300
2024 / Прогнози 1 300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да