Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 15-04-2022
Дата на съгласуване 24-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 877 16340
2021 / Отчет за първо тримесечие 38 303
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 125
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1668
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 20500
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3555
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4482
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 5682
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13719
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 18300
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 450
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 768
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 450
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1668
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 119
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 180
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 299
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 87 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 360
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 60
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 120
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 540
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 69 5500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 186
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 505
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 691
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 126900
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 27014
2021 / Отчет за второ тримесечие 14 30962
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 21275
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 79251
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 89500
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 12193
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 10565
2021 / Отчет за трето тримесечие 13 14600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 37358
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 35000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 3160
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 6541
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 5854
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 15555
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 348
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 4121
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4589
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 73 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 880
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 494
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 563
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1937
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 53 21940
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 4099
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 5788
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 4395
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 14282
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 2303
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 366
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 552
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 918
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 10800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 199 59100
2021 / Отчет за първо тримесечие 53 28462
2021 / Отчет за второ тримесечие 50 2903
2021 / Отчет за трето тримесечие 21 2149
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 33514
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 59 14000
2021 / Отчет за първо тримесечие 13 2323
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2323
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 32 11600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1724
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 3359
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5083
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 397 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 200 1107
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 537
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1644
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 240
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 240
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 480
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 960
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 3400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 16400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1320
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1980
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3780
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7080
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 12
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 500
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 9540
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 9540
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9540
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 72
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 25
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 25
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 25
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2160
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1080
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 540
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1620
Допълнителни данни: