Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гърмен
Дата на публикуване 17-12-2021
Дата на съгласуване 29-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 3400
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1600
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2600
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2000
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2500
Допълнителни данни: