Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Айтос
Дата на публикуване 22-01-2022
Дата на съгласуване 21-01-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72212610-8 Услуги по раазработване на софтуер за бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 21630
2023 / Прогнози 8 23550
2024 / Прогнози 8 23550
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 4550
2023 / Прогнози 2 5000
2024 / Прогнози 2 5000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 11000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 8600
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 3000
2023 / Прогнози 8 4000
2024 / Прогнози 8 4000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 5500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1500
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 500 5000
2023 / Прогнози 650 6000
2024 / Прогнози 650 6000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 350
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 500
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1050
2023 / Прогнози 1 1100
2024 / Прогнози 1 1100
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 1000
2023 / Прогнози 40 1000
2024 / Прогнози 40 1000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да