Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 27-01-2022
Дата на съгласуване 27-01-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213000-5 Персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1199
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 15000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 20330
2021 / Отчет за първо тримесечие 17 14306
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 850
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2480
2021 / Годишен отчет 0 17636
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 90 2400
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 62
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 86
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 537
2021 / Годишен отчет 0 685
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 194 8100
2021 / Отчет за първо тримесечие 47 2544
2021 / Отчет за второ тримесечие 31 777
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 33
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 27 1299
2021 / Годишен отчет 0 4653
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 14729
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 7848
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7848
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 3450
2021 / Отчет за първо тримесечие 11 232
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2100
2021 / Годишен отчет 0 2332
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 177 8700
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 419
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 439
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 642
2021 / Годишен отчет 0 1500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 1531
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 144
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 674
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 233
2021 / Годишен отчет 0 1051
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 50
2021 / Годишен отчет 0 50
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 240 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 18 2970
2021 / Отчет за второ тримесечие 35 3161
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 464
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 30 5782
2021 / Годишен отчет 0 12377
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 126 23768
2021 / Отчет за първо тримесечие 48 4739
2021 / Отчет за второ тримесечие 26 3870
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 299
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 64 7994
2021 / Годишен отчет 0 16902
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 180
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 150
2021 / Годишен отчет 0 330
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 2076
2021 / Отчет за второ тримесечие 14 1633
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2693
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6402
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 5307
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 420
2021 / Отчет за второ тримесечие 9 401
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 64
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 37 1395
2021 / Годишен отчет 0 2280
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 48 15536
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 2648
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 2671
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 489
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 18 5128
2021 / Годишен отчет 0 10936
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1308 36400
2021 / Отчет за първо тримесечие 155 6298
2021 / Отчет за второ тримесечие 222 5625
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 126
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 353 8698
2021 / Годишен отчет 0 20747
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 300
2021 / Годишен отчет 0 900
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 13336
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 1076
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 1276
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 300
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 5832
2021 / Годишен отчет 0 8484
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 550
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 150
2021 / Годишен отчет 0 450
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 2122
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 710
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 634
2021 / Годишен отчет 0 3466
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 7250
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 570
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1498
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 4640
2021 / Годишен отчет 0 6708
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 1512
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 777
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 704
2021 / Годишен отчет 0 1481
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 82 35770
2021 / Отчет за първо тримесечие 15 18090
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 10849
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 4251
2021 / Годишен отчет 0 33190
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 902
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 902
2021 / Годишен отчет 0 902
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 14352
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 14
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 344
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 51
2021 / Годишен отчет 0 409
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 2650
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 494
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 160
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 920
2021 / Годишен отчет 0 1574
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 948
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 948
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 948
32413100-2 Рутери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 120
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 120
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 749
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 749
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 749
7241100-4 Доставка на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 1506
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 1506
2021 / Годишен отчет 0 1506
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 2800
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 930
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 420
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1250
2021 / Годишен отчет 0 2600
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1200
2021 / Годишен отчет 0 1200
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 872
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 872
30213000-5 Персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1150
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 52706
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 20576
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 430
2021 / Годишен отчет 0 430
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32560000-6 Материали с оптични влакна 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 22008
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 21 21556
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 74
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 229
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 218
2021 / Годишен отчет 0 521
48825000-7 Уебсървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14918
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 23094
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13990
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 24 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 4500
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 3684
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 13 6935
2021 / Годишен отчет 0 15119
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: