Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Дата на публикуване 29-01-2021
Дата на съгласуване 29-01-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1730
2020 / Годишен отчет 0 1730
30125100-2. Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 200 23962
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 22 2872
2020 / Отчет за трето тримесечие 140 21090
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 23962
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 82 2966
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 1188
2020 / Отчет за второ тримесечие 36 1284
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 494
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2966
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 189
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 189
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 189
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 7257
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 7164
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 93
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7257
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4200
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4200
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 86675
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 7020
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 38177
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 41478
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 86675
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 70
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 70
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 70
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 52800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 24000
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 28800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 52800
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 25142
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 25142
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 25142
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5325
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1775
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1775
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1775
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5325
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 130 21432
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 130 21432
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 21432
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1943
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1943
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1943
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 13206
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 13206
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 13206
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 80 5425
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 4031
2020 / Отчет за трето тримесечие 24 1394
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5425
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 989
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 989
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 989
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 13069
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 985
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4832
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 7200
2020 / Годишен отчет 0 13017
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1850
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1850
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1850
Допълнителни данни: