Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на личните данни
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 25-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9800
2023 / Прогнози 1 9800
2024 / Прогнози 1 9800
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 11000
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 28200
2023 / Прогнози 1 28200
2024 / Прогнози 1 28200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 5000
2023 / Прогнози 2 5000
2024 / Прогнози 2 5000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 7000
2024 / Прогнози 1 7000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 38100
2023 / Прогнози 2 38100
2024 / Прогнози 2 38100
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 5 100000
2024 / Прогнози 5 100000
7913210-9 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 3200
2024 / Прогнози 1 100
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 20 30000
2024 / Прогнози 20 30000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 15000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 7000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не