Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 19-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 79500
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 12900
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23700
050323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 68800
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 64 58600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 151000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 60001
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3600
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 72000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 106000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 228000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 647400
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 119000
35125000-6 Система за наблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10800000
42961200-2 Система тип Scada (система за събиране и контрол на данни) или еквивалентна на нея 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1800000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1800000
30233131-8 Устройства с гъвкави дискове 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3480000
30213300-7 Придобиване на компютри и хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 756000
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 600000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 216000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 63 2400000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 34000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 445000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2360000
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 162000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
72253200-5 Поддържане на системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 62800
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 17740
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 63633
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35280
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17500
38221000-0 Географски информационни системи (GIS или равностойни) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400000
72267200-1 Услуги по ремонт на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2555100
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 49700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1884700
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
32440000-9 Биометричет терминал 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
32581000-9 Оборудване за комуникация на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1644000
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 58200
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 33680
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 95700
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5100
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 584500
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2602000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4200
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 156000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18720
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
48611000-4 Софтуерни пакети за бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 29582
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 55200
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 80000
48991000-1 Софтоерни пакети за електронни таблици 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9200
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72212450-8 Услуги по разработване на софтуер за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17712
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3212293
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 46620
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 420000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 278800
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 49600
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48810000-9 Информационни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 15000
32420000-3 Мрежово оборудване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 250000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 45000
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 11000
48761000-0 Антивирусни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да