Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 15-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 47280
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3480
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 6000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 154 43300
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 20960
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 18792
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 390 22000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1500
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 7000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 797 24800
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 29060
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 114700
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 494546
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 242880
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 44 23000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 37 8000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 410 11000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 580 69000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 27500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 175 202000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 74 91900
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 46000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 10000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 75900
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 24 7600
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 294
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 600
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 34800
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 28000
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35880
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 5210
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 227000
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 22728
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 9000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30110
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 170000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1800
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 30000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да