Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 23-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 8000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 159 171800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 30 22284
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 22284
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 128 312743
2021 / Отчет за първо тримесечие 66 101184
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 30262
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 40 131446
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 31 14173
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 2305
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 94
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 4059
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6458
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 75 228480
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 35271
2021 / Отчет за второ тримесечие 25 43712
2021 / Отчет за трето тримесечие 10 29044
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 108027
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 42000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 19495
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 13592
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 6907
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 39994
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 594
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 29
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 29
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 37 115200
2021 / Отчет за първо тримесечие 38 14266
2021 / Отчет за второ тримесечие 37 28195
2021 / Отчет за трето тримесечие 39 24021
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 66482
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 244 32750
2021 / Отчет за първо тримесечие 21 1296
2021 / Отчет за второ тримесечие 72 3009
2021 / Отчет за трето тримесечие 38 2830
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 18 7135
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1485
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1485
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 28 22400
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 2510
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 2287
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 2712
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7509
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 738 90700
2021 / Отчет за първо тримесечие 142 15878
2021 / Отчет за второ тримесечие 115 12877
2021 / Отчет за трето тримесечие 70 8190
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 36945
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 70 178440
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 115 27000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 6800
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 120
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 17000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 6118
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6118
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 7000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 70000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 361006
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 69264
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 70977
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 59892
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 200133
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 6750
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1522
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 851
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 127
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 2500
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 29060
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 60
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5060
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 22515
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9180
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5681
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 6048
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 20909
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14112
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3528
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3528
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3528
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10584
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 3520
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1110
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 2370
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 22000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4085
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1221
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5306
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2772
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 32180
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 8841
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8841
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3200
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3200
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 11200
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1448
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1448
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1157
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1157
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 14980
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 57
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 57
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 1868900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 180000
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 780
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 180780
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 27 35800
2021 / Отчет за първо тримесечие 27 6161
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 8948
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 9115
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 24224
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 624
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 624
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2400
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 90600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 90000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 28800
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 30000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 58800
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 105000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 44160
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 44160
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 365 17800
2021 / Отчет за първо тримесечие 122 6986
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 39
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 188
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 115 7213
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1230 21000
2021 / Отчет за първо тримесечие 210 4952
2021 / Отчет за второ тримесечие 34 1588
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 211
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 80 6751
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 588
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1098
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1686
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 499
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 499
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 32847
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4620
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4620
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 816
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 816
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4469
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4469
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 9400
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 1630
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2520
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1890
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6040
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2160
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5760
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4320
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12240
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 4000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3955
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3955
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 200 431800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 18813
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 4529
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4529
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 82900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 81600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 81600
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
80533000-8 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 28000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 60
Допълнителни данни: