Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 19-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 500 3791610
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 468 327670
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 5600
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 43 43200
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 43 50000
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 200000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 9340
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 146 16413
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 113 817720
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 2500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 115 183000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30560
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 531 7635
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 270
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 3007
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 35550
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 54 15300
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 170 40510
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 7150
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 600
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 70 14750
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 23 1000
30231000 -7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2000
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 13100
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 620 72000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 10647
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 240
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 279 117200
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2500
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5100
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 300
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 180
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1200
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10300
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 700
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 539 41015
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 132
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 204
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7560
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9098
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 23 942
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1574
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 70000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 710800
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 114680
32323000-3 Видеомонитори 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 800
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 5156
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3900
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 271 32310
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6500
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1600
30125110-5 Тонер за лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1500
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 24000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 155000
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 12500
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 5450
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 2575
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 678000
48823000-3 Файлови сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10000
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 62000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 25000
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1900
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 15000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 12000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 4000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 90000 6600000
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 4260
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 50000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 50000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 60000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 100000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 300 5000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 20000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 252000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2700
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2400
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 200
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1000
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 25000
48810000-9 Информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 80000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1050
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4130
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да