Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Съвет за електронни медии
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на съгласуване 09-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2900
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 2900
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 900
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 14400
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2200
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 57600
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 700
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8400
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7500
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 10000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не