Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Съвет за електронни медии
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на съгласуване 05-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 70
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 70
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 200
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 14400
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 3600
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 3600
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10800
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 2900
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 720
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 720
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 720
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2160
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2300
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2300
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 57600
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 14100
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 28200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 42300
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 4900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 10 4000
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 2500
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2500
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 4700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2500
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: