Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 16-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 148 5000
2023 / Прогнози 148 5000
2024 / Прогнози 150 6000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 10000
2023 / Прогнози 12 10000
2024 / Прогнози 12 12000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 5000
2023 / Прогнози 6 5000
2024 / Прогнози 6 6000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 10000
2023 / Прогнози 4 10000
2024 / Прогнози 4 10000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 5000
2023 / Прогнози 9 5000
2024 / Прогнози 10 6000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 8000
2023 / Прогнози 10 8000
2024 / Прогнози 10 8000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 6000
2023 / Прогнози 56 6000
2024 / Прогнози 55 6000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 7000
2023 / Прогнози 30 7000
2024 / Прогнози 35 8000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 10000
2023 / Прогнози 45 10000
2024 / Прогнози 45 10000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 9000
2023 / Прогнози 12 9000
2024 / Прогнози 12 10000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 3000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 8000
2023 / Прогнози 38 12000
2024 / Прогнози 38 12000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 38000
2023 / Прогнози 23 29000
2024 / Прогнози 32 40000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 6000
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 6 6000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 250 27000
2023 / Прогнози 250 28000
2024 / Прогнози 275 30000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 10000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не