Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 18-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 54 20000
2023 / Прогнози 54 20000
2024 / Прогнози 54 20000
72600000-6 услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 19920
2023 / Прогнози 4 19920
2024 / Прогнози 4 19920
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2880
2023 / Прогнози 1 2880
2024 / Прогнози 1 2880
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7200
2023 / Прогнози 1 7200
2024 / Прогнози 1 7200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 7000
2023 / Прогнози 4 7000
2024 / Прогнози 4 7000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да