Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на съгласуване 10-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 6154839
2023 / Прогнози 2 3324416
2024 / Прогнози 2 3324416
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 262 98000
2023 / Прогнози 262 103000
2024 / Прогнози 262 105000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 50000
2023 / Прогнози 2 50000
2024 / Прогнози 2 50000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 313545
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 205000
2023 / Прогнози 160 205000
2024 / Прогнози 160 205000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 250000
2023 / Прогнози 75 250000
2024 / Прогнози 75 250000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 115 55000
2023 / Прогнози 115 55000
2024 / Прогнози 115 55000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 150000
2024 / Прогнози 1 100000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 170000
2023 / Прогнози 2 170000
2024 / Прогнози 2 170000
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 350000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 1 200000
32530000-7 Оборудване за сателитни комуникации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 423494
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1050000
2023 / Прогнози 1 1050000
2024 / Прогнози 1 1050000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8200
2023 / Прогнози 2 8500
2024 / Прогнози 2 8700
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200394
2023 / Прогнози 1 200394
2024 / Прогнози 1 200394
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 1 200000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1693095
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 22000
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 1 25000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 157576
2023 / Прогнози 2 167576
2024 / Прогнози 2 177576
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 180000
2023 / Прогнози 1 180000
2024 / Прогнози 1 200000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 32000
2023 / Прогнози 1 35000
2024 / Прогнози 1 35000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1631291
2023 / Прогнози 5 1455288
2024 / Прогнози 5 1455288
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 550000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 264000
2023 / Прогнози 3 36000
2024 / Прогнози 3 36000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 720000
2023 / Прогнози 1 720000
2024 / Прогнози 1 720000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 77600
2023 / Прогнози 1 85600
2024 / Прогнози 1 85600
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 16000
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 19000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 240000
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 444000
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 84000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 32000
2023 / Прогнози 1 35000
2024 / Прогнози 1 35000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 55000
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 1500000
2024 / Прогнози 0 0
5006 Абонамент за поддръжка на съдържание на фейсбук страницата 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
5005 Поддръжка на софтуерен пакет Adobe Creative Cloud и поддръжка на софтуер за визуално съдържание Camva 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2760
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
5004 Абонаментна поддръжка на библиотечен софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1800
2023 / Прогнози 1 1800
2024 / Прогнози 1 1800
5003 Абонамент за облачна услуга за организиране на конферентни срещи и онлайн обучения чрез Zoom 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3700
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
5001 Доставка на мобилни услуги. 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 9600
2023 / Прогнози 28 9600
2024 / Прогнози 28 9600
5000 Доставка на интернет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 2500
2023 / Прогнози 18 2500
2024 / Прогнози 18 2500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 14040
2023 / Прогнози 2 15000
2024 / Прогнози 2 15000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 1500
2023 / Прогнози 18 1500
2024 / Прогнози 18 1500
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14544
2023 / Прогнози 1 14544
2024 / Прогнози 1 14544
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2880
2023 / Прогнози 1 2880
2024 / Прогнози 1 2880
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да