Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Сметна палата на Република България
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 18-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 493000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 300 25000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 550 10000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 10000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 35000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 90000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не