Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Народно събрание на Република България
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 02-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48810000-9 Информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 36500
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 320000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 1670000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 350 800000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 100000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 10000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 305 10400
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 144400
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 110960
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 35100
48520000-9 Мултимедийни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
48810000-9 Информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
32323000-3 Видеомонитори 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9000
32320000-2 Телевизионно и аудиовизуално оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6600
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20160
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да