Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Народно събрание на Република България
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 05-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 12600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 12562
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12562
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 154600
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 5034
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5034
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 28700
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 10047
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5976
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5976
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 21999
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 158980
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 21455
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 29789
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 31399
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 82643
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 30000
2021 / Отчет за първо тримесечие 9 410
2021 / Отчет за второ тримесечие 28 994
2021 / Отчет за трето тримесечие 67 548
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1952
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 25000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3618
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 6238
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 6238
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 16094
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 54200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5837
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5837
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5837
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 17511
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 115340
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 32994
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 25169
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 27999
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 86162
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 350 900000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 100000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 800000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1028611
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14460
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 618300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 52000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 20000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 1367
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1367
3010000-0 Офис машини, обурудване и принадлежности с изключение на компютри, принтели и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 131000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30172000-5 Машини за отпечатване на документи за самоличност 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9120
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 9120
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9120
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 20 3888
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3888
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 18768
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18768
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 16000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 8180
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 3273
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 3485
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 14938
Допълнителни данни: