Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Омбудсман на Република България
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 12-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 8000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 12000
2023 / Прогнози 10 12000
2024 / Прогнози 10 12000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 15000
2023 / Прогнози 10 15000
2024 / Прогнози 10 15000
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 5 5000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9877
2023 / Прогнози 1 9877
2024 / Прогнози 1 9877
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3300
2023 / Прогнози 1 3300
2024 / Прогнози 1 3300
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2886
2023 / Прогнози 1 2886
2024 / Прогнози 1 2886
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24984
2023 / Прогнози 1 24984
2024 / Прогнози 1 24984
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4320
2023 / Прогнози 1 4320
2024 / Прогнози 1 4320
48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 210
2023 / Прогнози 3 210
2024 / Прогнози 3 210
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1404
2023 / Прогнози 1 1404
2024 / Прогнози 1 1404
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 600
2023 / Прогнози 12 600
2024 / Прогнози 12 600
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 7000
2023 / Прогнози 50 7000
2024 / Прогнози 50 7000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да