Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 29-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35154
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 34992
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 161
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 35153
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 333537
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 99178
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 133920
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 233098
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 561098
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 353464
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 164253
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 132464
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 650181
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 42513
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 11289
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 11797
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 11991
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 35077
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 49734
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 13908
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 12936
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 11976
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 38820
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 981477
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 233220
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 281804
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 233233
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 748257
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 365591
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 93603
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 87737
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 91964
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 273304
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 58008
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 58008
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 58008
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 46515
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 46515
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 46515
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 120000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 120000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 120000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 55 117483
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 47781
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 69702
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 117483
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 0 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 187046
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 48503
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 46075
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 61203
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 155781
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1060416
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 268717
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 258196
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 296738
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 823651
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 162790
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 49028
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 32686
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 32047
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 113761
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 0
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35460
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 35460
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 35460
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3629640
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 3629640
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3629640
Допълнителни данни: