Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 01-02-2022
Дата на съгласуване 13-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 5000
45231600-0 СМР по общо изграждане на далекосъобщителни линии 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000000
72311100-9 Услуги по конвертиране на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 19200
2024 / Прогнози 1 1041400
72311100-9 Услуги по конвертиране на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 960000
2024 / Прогнози 1 52070000
64226000-6 Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 993800
2023 / Прогнози 1 993800
2024 / Прогнози 1 993800
64226000-6 Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 49690000
2023 / Прогнози 1 49690000
2024 / Прогнози 1 49690000
72224200-3 Услуги по планиране на процедурите по осигуряване на качеството на системите 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 0 0
72224200-3 Услуги по планиране на процедурите по осигуряване на качеството на системите 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 0 0
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2639000
2023 / Прогнози 1 1789000
2024 / Прогнози 1 500000
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 360000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72500000-0 Услуги свързани с използване на компютри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 750000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48311100-2 Система за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 125000
2023 / Прогнози 1 125000
2024 / Прогнози 0 0
72222000-7 Услуги по стратегически анализ и планиране на компютърни системи и информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 783000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32420000--1 Мрежова инфраструктура 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5999800
2023 / Прогнози 1 5283020
2024 / Прогнози 1 94000
32420000--1 Мрежова инфраструктура 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70990000
2023 / Прогнози 1 35151000
2024 / Прогнози 1 4700000
45314300-4 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 820000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 820000
45314300-4 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 40180000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 40180000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 1 100000
48810000-9 Информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 0 0
48810000-9 Информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800000
2023 / Прогнози 1 800000
2024 / Прогнози 0 0
48821000-9 Мрежови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20657116
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 200000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 1112000
2024 / Прогнози 1 3112000
30236200-4 Оборудване за обработка на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 290000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 10344000
2023 / Прогнози 1 3552300
2024 / Прогнози 1 1802300
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 1000000
2023 / Прогнози 1 500000
2024 / Прогнози 0 0
4852000-9 Мултимедийни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300000
2023 / Прогнози 1 150000
2024 / Прогнози 1 150000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2389844
2023 / Прогнози 1 1050000
2024 / Прогнози 1 50000
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 57000
2023 / Прогнози 1 57000
2024 / Прогнози 1 7000
72720000 Услуги, свързане с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1810000
2023 / Прогнози 1 1110000
2024 / Прогнози 1 560900
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 7000
2024 / Прогнози 1 7000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2362000
2023 / Прогнози 1 908000
2024 / Прогнози 1 8000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500000
2023 / Прогнози 1 1500000
2024 / Прогнози 1 1500000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 253000
2023 / Прогнози 1 253000
2024 / Прогнози 1 253000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300000
2023 / Прогнози 1 300000
2024 / Прогнози 1 0
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 416800
2023 / Прогнози 1 329600
2024 / Прогнози 1 318000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 468000
2023 / Прогнози 1 968000
2024 / Прогнози 1 1356000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
72330000-2 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 180000
2023 / Прогнози 1 108000
2024 / Прогнози 1 72000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 260000
2023 / Прогнози 50 150000
2024 / Прогнози 50 150000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 10000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 50000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 56 84000
2023 / Прогнози 56 84000
2024 / Прогнози 56 84000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да