Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 02-02-2022
Дата на съгласуване 30-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 180000
2023 / Прогнози 1 180000
2024 / Прогнози 1 180000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 109400
2023 / Прогнози 1 109400
2024 / Прогнози 1 109400
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 119000
2023 / Прогнози 1 119000
2024 / Прогнози 1 119000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 11600
2023 / Прогнози 1 11600
2024 / Прогнози 1 11600
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70000
2023 / Прогнози 1 75000
2024 / Прогнози 1 75000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 78900
2023 / Прогнози 1 78900
2024 / Прогнози 1 78900
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 297000
2023 / Прогнози 1 297000
2024 / Прогнози 1 297000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14000
2023 / Прогнози 1 14000
2024 / Прогнози 1 14000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 179400
2023 / Прогнози 1 179400
2024 / Прогнози 1 179400
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 19350
2023 / Прогнози 1 19350
2024 / Прогнози 1 19350
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 765000
2023 / Прогнози 1 765000
2024 / Прогнози 1 765000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 160000
2023 / Прогнози 1 160000
2024 / Прогнози 1 160000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 162000
2023 / Прогнози 1 162000
2024 / Прогнози 1 162000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 840000
2023 / Прогнози 1 840000
2024 / Прогнози 1 840000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 240000
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 2600000
2023 / Прогнози 1 2600000
2024 / Прогнози 1 2600000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 1 25000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70000
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 1 70000
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 65000
2023 / Прогнози 1 65000
2024 / Прогнози 1 65000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600000
2023 / Прогнози 1 0
2024 / Прогнози 1 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 0
2024 / Прогнози 1 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 580 80000
2023 / Прогнози 580 100000
2024 / Прогнози 580 100000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 440 500000
2023 / Прогнози 440 500000
2024 / Прогнози 440 500000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1700 1200000
2023 / Прогнози 1700 1200000
2024 / Прогнози 1700 1200000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 48000
2023 / Прогнози 80 60000
2024 / Прогнози 80 60000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1735 72000
2023 / Прогнози 1735 72000
2024 / Прогнози 1735 72000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6480
2023 / Прогнози 1 2160
2024 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4685532
2023 / Прогнози 1 3412800
2024 / Прогнози 1 757380
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000000
2023 / Прогнози 1 1000000
2024 / Прогнози 1 1000000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 232 1692000
2023 / Прогнози 232 1692000
2024 / Прогнози 232 1692000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 297072
2023 / Прогнози 1 297072
2024 / Прогнози 1 297072
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 224736
2023 / Прогнози 1 224736
2024 / Прогнози 1 224736
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да