Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 02-02-2022
Дата на съгласуване 31-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4104
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 11633
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 68381
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 24252
2020 / Годишен отчет 0 108370
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 104323
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 104323
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 58965
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 58965
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19350
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 19350
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19350
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 11978
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 6528
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 14400
2020 / Годишен отчет 0 32906
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1700 1092234
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1700 1092234
2020 / Отчет за трето тримесечие 1700 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1700 0
2020 / Годишен отчет 0 1092234
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 58 59856
2020 / Отчет за първо тримесечие 58 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 58 59856
2020 / Отчет за трето тримесечие 58 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 58 0
2020 / Годишен отчет 0 59856
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 215032
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 55246
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 44728
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 55666
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 33583
2020 / Годишен отчет 0 189223
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1920
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1920
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 168
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 3566
2020 / Годишен отчет 0 5654
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6480
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1568
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1620
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1620
2020 / Годишен отчет 0 4808
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 59976
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4998
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 19992
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7711
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 14940
2020 / Годишен отчет 0 47641
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 150000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 149136
2020 / Годишен отчет 0 149136
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 80 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 80 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 80 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 80 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 80 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 60000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 47142
2020 / Годишен отчет 0 47142
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1735 69000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1735 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1735 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1735 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1735 132676
2020 / Годишен отчет 0 132676
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 19785
2020 / Годишен отчет 0 19785
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1084507
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 1084507
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 258000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2158
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 2158
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 133920
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 60000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 420 510000
2020 / Отчет за първо тримесечие 420 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 420 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 420 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 420 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 60000
2020 / Отчет за първо тримесечие 40 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 40 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 40 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 40 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 244092
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 28320
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 91504
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 74268
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 74268
2020 / Годишен отчет 0 268360
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2413600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 622800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 630000
2020 / Годишен отчет 0 1252800
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 8200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4100
2020 / Годишен отчет 0 12300
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 83040
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 83040
2020 / Годишен отчет 0 83040
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 116 2160000
2020 / Отчет за първо тримесечие 116 192000
2020 / Отчет за второ тримесечие 116 276000
2020 / Отчет за трето тримесечие 116 6624
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 116 42000
2020 / Годишен отчет 0 516624
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 21000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2622
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1153
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5474
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3644
2020 / Годишен отчет 0 12893
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 35762
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 8940
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8940
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 8940
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8940
2020 / Годишен отчет 0 35760
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 387
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1686
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2347
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 852
2020 / Годишен отчет 0 5272
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4776
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 9552
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 14328
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 22795
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 5700
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 5700
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 11400
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 958558
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 197805
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 148452
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 224616
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 224616
2020 / Годишен отчет 0 795489
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 78900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 19725
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 19725
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 19725
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19725
2020 / Годишен отчет 0 78900
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 224736
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 18728
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 74912
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 56184
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 74912
2020 / Годишен отчет 0 224736
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 179424
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 14952
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 59808
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 44856
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 44856
2020 / Годишен отчет 0 164472
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 10800
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 10800
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 288000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 72000
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 30194
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 102194
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 62928
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 16671
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 5244
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 23598
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 17037
2020 / Годишен отчет 0 62550
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 80 28670
2020 / Отчет за първо тримесечие 80 7167
2020 / Отчет за второ тримесечие 80 7167
2020 / Отчет за трето тримесечие 80 7167
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 80 7167
2020 / Годишен отчет 0 28668
Допълнителни данни: