Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на съгласуване 28-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 600000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 179052
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 32539
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 32539
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 488660
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 131098
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 330000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 461098
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2019488
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 184778
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 59529
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 1365416
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1609723
Допълнителни данни: