Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Попово
Дата на публикуване 10-02-2021
Дата на съгласуване 04-01-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 2100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 450
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 450
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 36 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2020 / Отчет за трето тримесечие 15 2676
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2796
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 4969
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1685
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2664
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4349
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 461
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 64
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 78
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 90
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 232
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 1400
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 264
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 36
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 245
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 545
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 18000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 996
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 7800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8796
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 822
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 822
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 513
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 196
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 709
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 13296
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 2535
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 2661
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 3459
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8655
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2160
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3319
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 3379
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3379
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 492
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 10494
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2896
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 13882
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 21540
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 5496
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 6521
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 5340
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17357
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 6720
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6720
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: