Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на съгласуване 17-01-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 480
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 60
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 240
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1544 201560
2021 / Отчет за първо тримесечие 302 49504
2021 / Отчет за второ тримесечие 202 33102
2021 / Отчет за трето тримесечие 218 35343
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 241 16777
2021 / Годишен отчет 948 134726
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 123 2300
2021 / Отчет за първо тримесечие 22 468
2021 / Отчет за второ тримесечие 16 247
2021 / Отчет за трето тримесечие 21 436
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 70
2021 / Годишен отчет 65 1221
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 35320
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 5714
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 5929
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 5714
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 5994
2021 / Годишен отчет 12 23351
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 42 177500
2021 / Отчет за първо тримесечие 17 39888
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 18482
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 39737
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 47112
2021 / Годишен отчет 40 145219
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 5000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 49
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 2036
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 554
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 23 564
2021 / Годишен отчет 35 3203
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 120 28000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 717
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 1189
2021 / Отчет за трето тримесечие 105 21370
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1111
2021 / Годишен отчет 114 24387
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 8500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 17 1168
2021 / Отчет за трето тримесечие 16 789
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 356
2021 / Годишен отчет 40 2313
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 600 16000
2021 / Отчет за първо тримесечие 83 3239
2021 / Отчет за второ тримесечие 137 5275
2021 / Отчет за трето тримесечие 124 4434
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 63 2710
2021 / Годишен отчет 407 15658
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 100000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 4500
2021 / Отчет за първо тримесечие 19 958
2021 / Отчет за второ тримесечие 25 749
2021 / Отчет за трето тримесечие 14 437
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 20 605
2021 / Годишен отчет 78 2749
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 1155
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 201
2021 / Годишен отчет 5 1356
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 268
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 201
2021 / Годишен отчет 8 469
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 600
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 16000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 3870
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 3870
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3870
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3924
2021 / Годишен отчет 12 15534
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 26500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 26000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 26000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 14000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 2448
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2448
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 5448
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2448
2021 / Годишен отчет 13 12792
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 430 63600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 57914
2021 / Годишен отчет 1 57914
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 57 11975
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 57 11975
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 35000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 34968
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 34968
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 40000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 18000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 870
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2256
2021 / Годишен отчет 3 3126
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 11912
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3407
2021 / Годишен отчет 1 3407
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 4673
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 4673
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 34000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 28 27989
2021 / Годишен отчет 28 27989
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 7800
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 7800
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 11300
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 11300
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1806
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 1806
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 390
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 240
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 240
Допълнителни данни: