Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бяла
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на съгласуване 16-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1390
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 1390
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1390
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2020 / Годишен отчет 0 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 57 6344
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 354
2020 / Отчет за второ тримесечие 23 1946
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 568
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 24 3476
2020 / Годишен отчет 0 6344
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 30364
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 30364
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 30364
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 8439
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1535
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 4656
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2248
2020 / Годишен отчет 0 8439
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 50
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 30
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 20
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 50
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 1176
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 291
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 525
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 360
2020 / Годишен отчет 0 1176
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 2602
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 843
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 1032
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 659
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 68
2020 / Годишен отчет 0 2602
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 27 4253
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 27 4253
2020 / Годишен отчет 0 4253
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1120
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1120
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1120
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 696
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 309
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 48
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 104
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 235
2020 / Годишен отчет 0 696
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 48
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 48
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 48
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 48
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 48
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 48
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 48
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 33
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 33
2020 / Годишен отчет 0 33
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 48
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 48
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 50
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 50
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 50
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 62
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 62
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 62
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 404
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 404
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 404
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1430
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1026
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 404
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1430
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1545
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1545
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1545
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1380
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1380
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1380
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1656
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1656
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1656
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 5310
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 5310
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5310
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 4498
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 4498
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4498
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 22917
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 15764
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 7153
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 22917
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 61 1245
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 84
2020 / Отчет за второ тримесечие 30 607
2020 / Отчет за трето тримесечие 24 491
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 63
2020 / Годишен отчет 61 1245
Допълнителни данни: