Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 10-02-2021
Дата на съгласуване 18-01-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 24120
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 3718
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3587
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 5380
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 5560
2020 / Годишен отчет 0 18245
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 44 3199
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 1339
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 802
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 442
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 368
2020 / Годишен отчет 0 2951
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 27 73380
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 28604
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 12919
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 20729
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 9694
2020 / Годишен отчет 0 71946
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 192
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 543
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 341
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 110
2020 / Годишен отчет 0 1186
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1350 200000
2020 / Отчет за първо тримесечие 354 63141
2020 / Отчет за второ тримесечие 432 38922
2020 / Отчет за трето тримесечие 263 37842
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 102 14573
2020 / Годишен отчет 0 154478
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 25000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 23112
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 23112
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 300 23500
2020 / Отчет за първо тримесечие 96 4329
2020 / Отчет за второ тримесечие 89 5130
2020 / Отчет за трето тримесечие 86 5290
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 59 3237
2020 / Годишен отчет 0 17986
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 25000
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 250
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 634
2020 / Отчет за трето тримесечие 44 4704
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 24 1851
2020 / Годишен отчет 0 7439
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 41 9700
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 928
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 1948
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 3155
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 1299
2020 / Годишен отчет 0 7330
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 40000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 22 34184
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 34184
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 11000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 21500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 22500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 50000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 75 4500
2020 / Отчет за първо тримесечие 16 506
2020 / Отчет за второ тримесечие 24 680
2020 / Отчет за трето тримесечие 23 821
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 28 807
2020 / Годишен отчет 0 2814
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 592
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 11003
2020 / Годишен отчет 0 11595
48825000-7 Уебсървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 28000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 600
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 900
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 600
2020 / Годишен отчет 0 2100
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 126
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 141
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 126
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 393
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 288
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 288
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 288
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 288
2020 / Годишен отчет 0 1152
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1440
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1440
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1656
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 2448
2020 / Годишен отчет 0 6984
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 3213
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2410
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 804
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6427
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 16000
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2616
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3924
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 3906
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3870
2020 / Годишен отчет 0 14316
32580000-2 Оборудване за представяне на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 60000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 250000
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 32406
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 15960
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 3960
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3960
2020 / Годишен отчет 0 56286
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 350
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 350
2020 / Годишен отчет 0 700
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 432
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 307
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 125
2020 / Годишен отчет 0 432
Допълнителни данни: