Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бяла
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на съгласуване 28-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 13477
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 13477
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13477
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 2099
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 2099
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2099
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 36 2589
2021 / Отчет за първо тримесечие 30 1896
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 693
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2589
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 31757
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 20686
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 11071
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 31757
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 412
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 282
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 130
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 412
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 55 2197
2021 / Отчет за първо тримесечие 45 1670
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 527
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2197
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1772
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 620
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1152
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1772
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 165302
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 165302
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 165302
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 26 10166
2021 / Отчет за първо тримесечие 14 5118
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 5048
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10166
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 88 91179
2021 / Отчет за първо тримесечие 23 22261
2021 / Отчет за второ тримесечие 65 68918
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 91179
Допълнителни данни: