Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Дата на публикуване 11-02-2022
Дата на съгласуване 10-02-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 15 1092
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1367
2021 / Годишен отчет 0 2459
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35482
2021 / Годишен отчет 0 35482
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 5090
2021 / Годишен отчет 0 5090
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 84000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 20934
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 20934
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 20934
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 20928
2021 / Годишен отчет 0 83730
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35856
2021 / Годишен отчет 0 35856
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 117120
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 20988
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 20988
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 20988
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 32028
2021 / Годишен отчет 0 94992
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 84000
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 13864
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 20797
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 20798
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 20797
2021 / Годишен отчет 0 76256
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 9900
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 2401
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2400
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 2589
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2477
2021 / Годишен отчет 0 9867
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35640
2021 / Годишен отчет 0 35640
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 31800
2021 / Годишен отчет 0 31800
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 72000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 71002
2021 / Годишен отчет 0 71002
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 298
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 48
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 115
2021 / Годишен отчет 0 461
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 40 17000
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 1065
2021 / Отчет за второ тримесечие 24 6053
2021 / Отчет за трето тримесечие 12 1726
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 30 7050
2021 / Годишен отчет 0 15894
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 6600
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1873
2021 / Годишен отчет 0 8473
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 787
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 787
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2647
2021 / Годишен отчет 0 2647
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5673
2021 / Годишен отчет 0 5673
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 24500
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2550
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 9108
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 12312
2021 / Годишен отчет 0 23970
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17520
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 17520
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 17520
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1471
2021 / Годишен отчет 0 1471
30231000-6 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 15900
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 50 15900
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 15900
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 7480
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 7478
2021 / Годишен отчет 0 7478
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 3435
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 3431
2021 / Годишен отчет 0 3431
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 15594
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15594
2021 / Годишен отчет 1 15594
Допълнителни данни: