Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 17-02-2022
Дата на съгласуване 17-02-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232100-5 Принтери и плотери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 690
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 690
2021 / Годишен отчет 0 690
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 3312
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3312
2021 / Годишен отчет 0 3312
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 49093
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2604
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 20104
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 3595
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 22780
2021 / Годишен отчет 4 49083
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 76065
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 76065
2021 / Годишен отчет 0 76065
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2297
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2296
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2296
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 18895
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 5416
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 8557
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 4910
2021 / Годишен отчет 0 18883
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 67 177921
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 6210
2021 / Отчет за второ тримесечие 41 40746
2021 / Отчет за трето тримесечие 15 15661
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 114290
2021 / Годишен отчет 3 176907
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 152904
2021 / Отчет за първо тримесечие 7 39256
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 6182
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 26547
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 28 55098
2021 / Годишен отчет 1 127083
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 812
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 811
2021 / Годишен отчет 0 811
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 335 11186
2021 / Отчет за първо тримесечие 134 3518
2021 / Отчет за второ тримесечие 46 1265
2021 / Отчет за трето тримесечие 72 2929
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 78 1824
2021 / Годишен отчет 19 9536
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 80434
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 33625
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 19129
2021 / Отчет за трето тримесечие 9 27538
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 4050
2021 / Годишен отчет 0 84342
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 222 108306
2021 / Отчет за първо тримесечие 22 7428
2021 / Отчет за второ тримесечие 45 47265
2021 / Отчет за трето тримесечие 33 35293
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 104 15938
2021 / Годишен отчет 5 105924
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 161 69597
2021 / Отчет за първо тримесечие 50 11799
2021 / Отчет за второ тримесечие 52 15110
2021 / Отчет за трето тримесечие 38 16004
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 51 20541
2021 / Годишен отчет 17 63454
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 930
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 930
2021 / Годишен отчет 0 930
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 15739
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 2742
2021 / Отчет за второ тримесечие 11 1871
2021 / Отчет за трето тримесечие 10 2296
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 4805
2021 / Годишен отчет 10 11714
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 53 471788
2021 / Отчет за първо тримесечие 19 64376
2021 / Отчет за второ тримесечие 14 23680
2021 / Отчет за трето тримесечие 19 33543
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 21 333203
2021 / Годишен отчет 7 454802
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 265 31468
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2832
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 960
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 45360
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 263 27310
2021 / Годишен отчет 25 76462
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1027
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1027
2021 / Годишен отчет 0 1027
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 31543
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1521
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 28647
2021 / Годишен отчет 0 30368
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 46 28983
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 3708
2021 / Отчет за второ тримесечие 18 9089
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 4184
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 23 11833
2021 / Годишен отчет 1 28814
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 3640
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 135
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 750
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 11 2731
2021 / Годишен отчет 5 3616
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 25916
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 1147
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 5855
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 6422
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 12485
2021 / Годишен отчет 4 25909
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9454
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 9454
2021 / Годишен отчет 0 9454
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 1604
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 8 1604
2021 / Годишен отчет 0 1604
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 18 89004
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 14 18924
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 70080
2021 / Годишен отчет 0 89004
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 6360
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 20 6360
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6360
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6552
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5952
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6552
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 85152
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 31932
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 53220
2021 / Годишен отчет 0 85152
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 1353
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 190
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 142
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 142
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 831
2021 / Годишен отчет 0 1305
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 552
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 80
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 54
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 60
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 358
2021 / Годишен отчет 5 552
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 458
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 458
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 458
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 1440
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 360
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 360
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 453
2021 / Годишен отчет 0 1413
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 150
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 150
2021 / Годишен отчет 0 150
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 4579
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1141
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 2038
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1350
2021 / Годишен отчет 0 4529
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 940
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 540
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 400
2021 / Годишен отчет 0 940
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 988
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 988
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 988
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1362
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 650
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 470
2021 / Годишен отчет 0 1240
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 567
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 357
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 210
2021 / Годишен отчет 0 567
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 28236
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 7164
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 6744
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 11532
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 7164
2021 / Годишен отчет 0 32604
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3240
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3240
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3240
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 24000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 24000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 24000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 73 125202
2021 / Отчет за първо тримесечие 17 34942
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 3900
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 51 74300
2021 / Годишен отчет 1 113142
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 69576
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 9576
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 59477
2021 / Годишен отчет 0 69053
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 1435143
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 374355
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 923988
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 136800
2021 / Годишен отчет 0 1435143
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 22848
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 9272
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 4200
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3976
2021 / Годишен отчет 0 17448
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 6724
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 1714
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 1652
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 1666
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 1692
2021 / Годишен отчет 12 6724
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2922
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2922
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2922
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 56749
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3414
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 15 53335
2021 / Годишен отчет 0 56749
48821000-9 Мрежови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1932
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1932
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1932
42961100-1 Система за контрол на достъп 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3513
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2108
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1405
2021 / Годишен отчет 0 3513
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 920
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 920
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 920
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 11760
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 10 11760
2021 / Годишен отчет 0 11760
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 31200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 31200
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 31200
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 5 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 33960
2021 / Годишен отчет 0 33960
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 8550
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2099
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 35 1602
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6086
2021 / Годишен отчет 0 9787
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 57581
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 31181
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 21600
2021 / Годишен отчет 0 57581
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 10200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 5040
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5040
2021 / Годишен отчет 0 10080
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 150435
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 150435
2021 / Годишен отчет 0 150435
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 25400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 23751
2021 / Годишен отчет 0 23751
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 14950
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 14950
2021 / Годишен отчет 0 14950
72252000-6 Услуги по компютърно архивиране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 35 1602
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 35 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 720
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 720
2021 / Годишен отчет 0 720
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3719
2021 / Годишен отчет 0 3719
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 100 9960
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 100 9506
2021 / Годишен отчет 0 9506
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 3000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1998
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000
2021 / Годишен отчет 0 2998
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 1357
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 141
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 70
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1146
2021 / Годишен отчет 1 1357
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 839
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 839
2021 / Годишен отчет 1 839
30237280-5 захранващи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 240
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 240
2021 / Годишен отчет 0 240
48771000-3 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 8676
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 276
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8400
2021 / Годишен отчет 0 8676
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 306
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 306
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 306
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 612
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 600
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 12
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 612
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 21042
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 417
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 19355
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1000
2021 / Годишен отчет 2 21042
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9480
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 7800
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1680
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9480
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1480
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 1480
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1480
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 2322
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 680
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1622
2021 / Годишен отчет 0 2302
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 1232
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 308
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 308
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 308
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 308
2021 / Годишен отчет 0 1232
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 106
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 106
2021 / Годишен отчет 0 106
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18840
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 18840
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18840
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 287
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 108
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 108
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 287
2021 / Годишен отчет 0 790
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17712
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4428
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4428
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 4428
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4428
2021 / Годишен отчет 0 17712
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17472
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4368
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4368
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4368
2021 / Годишен отчет 0 13104
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 22608
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 22608
2021 / Годишен отчет 0 22608
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 113335
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 10806
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 40615
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 50754
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 11160
2021 / Годишен отчет 0 113335
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5902
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3553
2021 / Годишен отчет 0 3553
72413000-8 Услуги по уебдизайн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 9600
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 9600
48219300-9 Софтуерни пакети за администриране 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 33643
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4810
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 28832
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2021 / Годишен отчет 0 33642
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 52920
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 52920
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 52920
72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 95760
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 95760
2021 / Годишен отчет 0 95760
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 34740
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 34740
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 34740
48761000-0 Антивирусни софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 45360
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 23727
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 23533
2021 / Годишен отчет 0 23533
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 11880
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7128
2021 / Годишен отчет 0 7128
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 37200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35865
2021 / Годишен отчет 0 35865
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1455
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1455
2021 / Годишен отчет 0 1455
Допълнителни данни: