Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бургас
Дата на публикуване 10-02-2021
Дата на съгласуване 20-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 104 4199
2022 / Прогнози 104 4210
2023 / Прогнози 124 5230
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 31 88380
2022 / Прогнози 30 88580
2023 / Прогнози 31 88780
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 13 55120
2022 / Прогнози 13 55120
2023 / Прогнози 13 60130
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 432
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 600
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 20 5000
2022 / Прогнози 20 5000
2023 / Прогнози 20 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1400 200000
2022 / Прогнози 1400 200000
2023 / Прогнози 1400 200000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 120000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 65 60000
2022 / Прогнози 45 40000
2023 / Прогнози 65 60000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 3000
2022 / Прогнози 5 3000
2023 / Прогнози 1 5000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 146 25800
2022 / Прогнози 41 9800
2023 / Прогнози 41 9800
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 245000
2022 / Прогнози 1 62000
2023 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 15000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 150000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 20 5000
2022 / Прогнози 20 5000
2023 / Прогнози 20 5000
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 40000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 180 17000
2022 / Прогнози 160 17000
2023 / Прогнози 160 17000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 60 24000
2022 / Прогнози 65 25000
2023 / Прогнози 65 25000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 60 23000
2022 / Прогнози 65 24000
2023 / Прогнози 65 24000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 10000
2022 / Прогнози 3 10000
2023 / Прогнози 3 12000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 12000
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 14000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 26 46000
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 14 49000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 75 5000
2022 / Прогнози 75 5000
2023 / Прогнози 75 5000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
2022 / Прогнози 400 36000
2023 / Прогнози 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 24 12000
2022 / Прогнози 24 12000
2023 / Прогнози 24 12000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 2500
2022 / Прогнози 6 2500
2023 / Прогнози 6 3000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 8000
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
2022 / Прогнози 1 50000
2023 / Прогнози 1 30000
Допълнителни данни: