Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кубрат
Дата на публикуване 23-09-2022
Дата на съгласуване 12-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 15000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1953
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 3920
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 5873
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 21964
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2592
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 648
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 648
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1296
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 5568
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1392
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1392
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2784
48326100-0 Система за цифрова картография 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 360
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48771000-3 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 720
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 720
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1043
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1043
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1043
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2304
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 576
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 576
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1152
30213300-6 Програмни продукти и лицензи за ПП 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 4040
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 3320
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3320
Допълнителни данни: