Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кубрат
Дата на публикуване 23-09-2022
Дата на съгласуване 24-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 21200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1498
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 4453
2020 / Годишен отчет 0 5951
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 5796
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 4820
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 239
2020 / Годишен отчет 0 5059
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2592
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 648
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 648
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 648
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 648
2020 / Годишен отчет 0 2592
48326100-0 Система за цифрова картография 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 360
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 360
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 360
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5568
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1392
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1392
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1392
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1392
2020 / Годишен отчет 0 5568
48771000-3 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1632
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2352
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2304
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 576
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 576
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 576
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 576
2020 / Годишен отчет 0 2304
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 720
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1043
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1043
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1043
Допълнителни данни: